xlLifeHack - zapamiętanie koloru farb.   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
Dwa lata temu malowałem korytarz i klatkę schodową. Farby starczyło z małym zapasem, który wykorzystałem rok temu na poprawki.  
Ale w tym roku aż się prosi o powtórkę malowania. :-) Wydaje Wam się że może trochu za często bawię się w malowanko - lekki  
jobl lub nuda?? Jakbyście widzieli co przez ten okres na ścianach pozostawiły dzieciaki zmienilibyście zdanie ;-)  
 
Sprawa wydaje się raczej mało excelowa ale już tłumaczę co i jak..  
Kupiłem farbę i nauczony doświadczeniem spisałem jej nazwę i numer - na pewno się przyda :-)  
Nazwa ta to: Nobiles Pory Roku Lato Słomkowe (8). Notatkę przypiąłem do tablicy korkowej w kuchni i teraz MAM! :-)   
Cały happy jadę do Castoramy i.. Oczywiście NIE MA :-| "Teraz to już ta firma nazywa się XXX ale i tak mają nową paletę barw" :-|   
W sumie się nie zdziwiłem - normalna praktyka. Ale czy nic nie możemy zrobić?? :-)  
Możemy :-) i excel nam w tym pomoże :-)  
 
Znalazłem w archiwum Allegro mój kolor farby:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie - dobre i to :-) Jak określić kolor??  
 
Option Explicit  
 
Public Declare Function GetDC _  
    Lib "user32" ( _  
        ByVal hWnd As Long) _  
    As Long  
 
Public Declare Function GetPixel _  
    Lib "gdi32" ( _  
        ByVal hdc As Long, _  
        ByVal X As Long, _  
        ByVal Y As Long) _  
    As Long  
      
Private Type POINTAPI  
    X As Long  
    Y As Long  
End Type  
 
Private Declare Function GetCursorPos _  
    Lib "user32" ( _  
        lpPoint As POINTAPI) _  
    As Long  
      
Private Sub UnRGB(ByVal color As OLE_COLOR, _  
                  ByRef R As Integer, ByRef G As Integer, ByRef B As Integer)
 
    R = color Mod 256  
    G = (color \ 256) Mod 256  
    B = color \ 65536  
End Sub  
 
Function AppHDC() As Long  
    AppHDC = GetDC(Application.hWnd)  
End Function  
 
Sub aaaStart()  
    Dim pt As POINTAPI: GetCursorPos pt  
    Dim lngPixelColor As Long  
    lngPixelColor = GetPixel(AppHDC(), pt.X, pt.Y)  
      
    Dim R As Integer, G As Integer, B As Integer  
    UnRGB lngPixelColor, R, G, B  
    [B3] = R: [C3] = G: [D3] = B  
End Sub  
 
1. Kursor nad obrazek i odpalam makro aaaStart()    Function LabelRGB
2. w kom.B4 formuła =LabelRGB("nazwa1";B3;C3;D3)  
3. Przeglądam strony dzisiejszych palet kolorów farb. Ich stonki internetowe podają je w różny sposób np.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Można więc zapisać w arkuszy składowe kolorów palet dziś dostępnych i porównać je z naszym kolorem. Excel zrobi cała pracę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja wybrałem migdałowy Dekoral :-) i kpię z polityki firm tworzących co chwila nowe palety barw.  
wiem.. nie jest to wybór idealny ale bez takiego podejścia stoisz przed ścianą palety barw, a sprzedawca Ci mówi.. To którą podać??  
Na chybił trafił dobierzesz lepiej?? :-)